Dyfodol

Dod o hyd i wasanaeth:

Mae Dyfodol yn cynnig cymorth mewn lleoliadau dalfa ac yn y gymuned i unrhyw un sy’n cael eu cynorthwyo gan wasanaethau cyfiawnder troseddol, megis y gwasanaeth prawf.

Mae’r prosiect yn gwasanaethu ardal fawr, gan gynnwys Bae’r Gorllewin, Caerdydd a’r Fro, Rhondda Cynon Taf a Merthyr.

Rydym yn darparu’r prosiect hwn mewn partneriaeth â G4S, WCADA, HMPPS a SWPCC.

Celais ef [fy OCD], ni siaradais fyth â neb amdano, ac roedd cyffuriau yn cuddio’r gofidiau hynny i mi.  Mae’n hawdd mynd ar lethr llithrig, ond bellach, rydw i wedi ail-gydio yn fy mywyd.