Kaleidoscope Powys

Dod o hyd i wasanaeth:

Ardal(oedd):  Y Trallwng, Aberhonddu, Y Drenewydd, Llandrindod, Ystradgynlais ac ardaloedd cyfagos

Ar draws Powys, rydym yn cynorthwyo pobl gyda’u defnydd o alcohol a chyffuriau.  Nid ydym yn gorfodi pobl i stopio defnyddio sylweddau neu alcohol yn gyfan gwbl.  Os nad ymwrthod yw eich nod, gallwn weithio gyda chi i leihau unrhyw niwed a gwella eich iechyd a’ch lles cyffredinol.

Ar draws Powys, rydym yn cynorthwyo pobl gyda’u defnydd o alcohol a chyffuriau.  Nid ydym yn gorfodi pobl i stopio defnyddio sylweddau neu alcohol yn gyfan gwbl.  Os nad ymwrthod yw eich nod, gallwn weithio gyda chi i leihau unrhyw niwed a gwella eich iechyd a’ch lles cyffredinol.

Sefydlwyd canolfannau trin ym mhrif drefi Y Trallwng, Y Drenewydd, Llandrindod, Aberhonddu ac Ystradgynlais.

Mae’r prosiect yn cynnig

  • Triniaeth glinigol (Therapi Amnewidion Opiadau)
  • Presgripsiynu buan
  • Gwasanaethau adfer
  • Gwasanaethau ar gyfer teulu a ffrindiau
  • Gwasanaethau lleihau niwed – cyfnewid nodwyddau, hyfforddiant a chyflenwi Naloxone
  • Cwnsela
  • Cyfeirio at driniaeth breswyl (Adsefydlu a Dadwenwyno)

Darparir gwasanaeth Powys mewn partneriaeth â CAIS, sy’n cydweithio gyda phobl ifanc Powys.

01686 207 111