Gwasanaethau

Dod o hyd i wasanaeth:

Cyfle Cymru Gwent

Mae Cyfle Cymru yn cynnig cymorth wedi'i deilwra sy'n addas i chi. Chwiliwch am y rôl perffaith, cyfle i wirfoddoli neu'ch cymhwyster nesaf heddiw.

Darllenwch fwy

Cyfle Cymru Powys

Mae Cyfle Cymru yn darparu'r cymorth y mae ei angen arnoch er mwyn dod o hyd i'r swydd, y cyfle hyfforddiant neu'r cymwysterau cywir – er mwyn i chi wireddu eich potensial llawn.

Darllenwch fwy

Kaleidoscope Powys

Ar draws Powys, rydym yn cynorthwyo pobl gyda'u defnydd o alcohol a chyffuriau. Nid ydym yn gorfodi pobl i stopio defnyddio sylweddau neu alcohol yn gyfan gwbl. Os nad ymwrthod yw eich nod, gallwn weithio gyda chi i leihau unrhyw niwed a gwella eich iechyd a'ch lles cyffredinol.

Darllenwch fwy

Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent

Mae GDAS yn darparu gwasanaethau defnyddio sylweddau i unrhyw un sy'n cael anhawster gyda'u defnydd o gyffuriau ac alcohol, eu hiechyd meddwl a'u datblygiad personol.

Darllenwch fwy

Canolfan Triniaeth Preswyl Birchwood

Gall cyfnod preswyl fod yn gyfle gwych i gael ychydig seibiant o ffordd o fyw ddi-drefn, torri patrymau dinistriol, gwneud newidiadau cadarnhaol a sicrhau adferiad parhaus.

Darllenwch fwy

Dechrau Newydd

Dywedodd 91% o bobl a ymgysylltodd â Dechrau Newydd eu bod yn teimlo mwy o reolaeth dros eu bywyd a bod ganddynt ymdeimlad gwell o bwrpas.

Darllenwch fwy

Dyfodol

Mae Dyfodol yn helpu pobl ar draws De Cymru sy'n cael anhawster gyda'u defnydd o gyffuriau ac alcohol, gan gynorthwyo pobl yn y system cyfiawnder troseddol yn benodol.

Darllenwch fwy